کادر آموزشی

 

استاد رضایی الهی:    کارشناس ادبیات فارسی - بازنشسته آموزش وپرورش با سابقه موفق در تدریس مدارس نمونه - تیزهوشان - دبیر ادبیات فارسی

 

استادزرگری: فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه سیستان و بلوچستان با رتبه ممتاز و دارای 10 سال سابقه تدریس در درس ریاضی و دبیر مدارس رستگاران زاهدان

 

 

 

 

محمدرضا حسینی   : کارشناس ارشد مدیریت - دارای 31 سال سابقه آموزشی و مدیریتی - دبیر ریاضی مدارس شاهد و نمونه دولتی و موسس و مدیر مجموعه غیردولتی مصباح از سال 1382

 

استادیاسین زاده :       کارشناس دینی و عربی - بازنشسته آموزش و پرورش با سابقه درخشان تدریس درمدارس شاهد ونمونه دولتی زاهدان - دبیر دروس قران وپیام

استادشیرزایی : کارشناس ارشد هنرهای تجسمی - استاد دانشگاه فرهنگیان - مستند سازی و کارگردان - دبیر رسمی آموزش و پرورش با سابقه درخشان تدریس در مدارس نمونه - تیزهوشان و دبیر فرهنگ وهنر

استاد ملاشاهی جوان :    کارشناس تربیت بدنی - بازنشسته اموزش و پرورش - استاد دانشگاه علمی وکاربردی و سابقه تدریس در مدارس زاهدان - دبیر تربیت بدنی

استادخراسانی :   کارشناس دینی و عربی - بازنشسته آموزش وپرورش با سابقه درخشان تدریس درمدارس شاهد و نمونه دولتی  زاهدان دبیرعربی

استادلطفی:   کارشناس علوم تجربی - بازنشسته آموزش و پرورش تدریس درخشان در مدارس نمونه دولتی و دانش دانشگاه  زاهدان - دبیر علوم تجربی

استاد مقیدی:     کارشناس ارشد  روانشناسی - استاد دانشگاه - مشاور و مرکز مشاوره اداره کل اموزش و پرورش - مشاوره مجتمع

استادصفری  : کارشناس زبان خارجه دبیر دبیرستان های خاص زاهدان با سابقه درخشان تدریس و دبیر زبان خارجه

استاد حیدری :     کارشناس تاریخ - بازنشسته آموزش و پرورش - با سابقه تدریس در مدارس مشهد مقدس وزاهدان ( مدارس نمونه وشاهد) دبیرمطالعات اجتماعی

   

استادثقفی بیرجند:      کارشناس اتومکانیک - بازنشسته آموزش و پرورش با سابقه تدریس در مدارس مختلف زاهدان - دبیر کار و فناوری